Admin | Account on us

Nu är det sommar- och semestertider!

By | Okategoriserade | No Comments

28/7 – 1/8 har vi helt stängt, övrig tid finns det alltid någon av oss tillgänglig hela sommaren.

Under sommaren kan det bli längre svarstider och under vår ledighet läser vi inte vår mail alls.

Är läget akut? Ring 08-121 00 500 och lämna en kort beskrivning om vem du söker, vad det gäller och när du senast behöver hjälp/svar.

Lilian Holm har semester 26-27/6, 4/7, 21/7 – 11/8
Åsa Edberg har semester 7/7 – 8/8
Matilda Hiort har semester 14/7 – 1/8
Linda Jansson har semester 21/7 – 8/8
Jeanette Eveborn har semester 28/7 – 15/8

Din post skickar du precis som vanligt till Account on Us, Virkesvägen 19, 120 30 Stockholm.
Har du vägarna förbi kontoret eller inte vill skicka med post kan du som alltid lämna kuvert som är märkta med Account on Us direkt i brevinkastet, märkt POST, till vänster om dörren där nere, där rampen börjar.

Account on Us önskar dig en härlig sommar!

Tele 08-121 00 500

vägval

Skatt i enskild firma

By | Okategoriserade | No Comments

Det finns många frågor kring beskattning i enskild firma och här  tittar vi på hur en enskild näringsverksamhet beskattas och tipsar om åtgärder för att sänka skatten.

All din enskilda näringsverksamhet betraktas som en och samma verksamhet. Detta betyder att överskott och underskott från olika verksamheter automatiskt kvittas mot varandra både när det gäller skatten och socialavgifterna.

Inkomstskatt + egenavgifter
Förutom inkomstskatt betalar enskilda näringsidkare även egen­avgifter eller löneskatt på den skattemässiga vinsten. Du som har aktiv* näringsverksamhet betalar egenavgifter (se egenavgifter 2014 nedan), medan passiva näringsidkare betalar löneskatt med 24,26%.

Normala nivån = 28,97%
Födda 1937 och tidigare = 0%
Födda 1938–1948 = 10,21%
Födda 1949–1952 (vid uttag av hel ålderspension hela året) = 10,21%
Födda 1987 och senare = 14,89%

* Med aktiv näringsverksamhet menas att du utför minst en tredjedels årsarbetstid, ca 500 timmar, i företaget eller att verksamheten huvudsakligen baseras på din egen arbetsinsats. I annat fall bedriver du passiv näringsverksamhet.

Viktigt! Det är den skattemässiga vinsten som du betalar inkomstskatt och egenavgifter på. Många tror att man betalar skatt på de pengar man tar ut ur företaget men så är det alltså inte.

Inkomstskatt
På den skattemässiga vinsten betalar du inkomstskatt.

På inkomster upp till brytpunkt 1 (433 900 kr inkomståret 2014) betalar du kommunal inkomstskatt. Den kommunala inkomst­skatten är proportionell, dvs den utgår med samma procentuella andel oavsett inkomstens storlek. Skattesatsen varierar mellan kommunerna, genomsnitt i landet är ca 31,5%.

Inkomster som överstiger brytpunkt 1 beläggs även med statlig inkomstskatt:

 • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 1 tillkommer statlig inkomstskatt med 20%.
 • På den del av inkomsten som överstiger brytpunkt 2 (615 700 kr inkomståret 2014) är den statliga inkomstskatten 25%.
Beskattningsbar vinst
Hur stor den skattemässiga vinsten blir påverkas av reglerna om periodiseringsfond, räntefördelning och expansionsfond.
Periodiseringsfonder
Tekniken med periodiseringsfonder kan beskrivas så här. Varje år får du dra av 30% av inkomsten från din enskilda firma. Avdraget ska återföras till beskattning senast efter sex år. Reglerna om periodiseringsfond ger dig alltså möjlighet till en rejäl skattekredit (men glöm inte att de avsatta medlen senare ska skattas fram).

Varje beskattningsårs avsättning till periodiseringsfond bildar en egen fond. Du kan ha högst sex års fonder en viss tidpunkt.

Aktiebolag och andra juridiska personer beskattas för en schablonränta beräknad på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder. Enskilda näringsidkare beskattas dock inte.

Genom att ha kontroll på dina periodiseringsfonder och lösa upp dem vid rätt tidpunkt kan du jämna ut resultatet mellan åren och därigenom sänka dina skattekostnader.

Du bör vid avsättning till periodiseringsfond även tänka på vilket resultat (överskott) du vill skatta för. Gör du stora avsättningar påverkar det din pensionsgrundande inkomst och din sjukpenninggrundande inkomst.

Positiv räntefördelning
När du räknar ut vinsten från din enskilda näringsverksamhet får du dra av en schablonmässigt beräknad ränta på ett underlag som i princip är det egna kapitalet i verksamheten, dvs tillgångarna minus skulderna.

Detta minskar både din inkomstskatt och dina egenavgifter. Istället skattar du för samma belopp i kapital med bara 30% skatt. Detta kallas positiv räntefördelning.

Negativ räntefördelning
Om kapitalunderlaget i verksamheten är negativt måste du ta upp ett räntefördelningsbelopp som inkomst i näringsverksamheten. Samma belopp får du dra av i kapital vilket ger en skattereduktion på 30%. Detta kallas negativ räntefördelning. Systemet har införts för att du inte ska kunna dra av räntor på privata lån i näringsverksamheten och på så sätt få en mycket större avdragseffekt.
Expansionsfond
Genom systemet med expansionsfond får du som är enskild näringsidkare möjlighet att fondera (spara) vinster i näringsverksamheten. De fonderade vinsterna enkelbeskattas och kan återinvesteras i verksamheten utan ytterligare beskattning.

När du deklarerar näringsverksamhet får du dra av ökningen av posten expansionsfond i din deklaration. På detta betalar du en särskild skatt som kallas statlig expansionsfondsskatt. Skattesatsen är 22% (som bolagsskatten för aktiebolag).

På avsättningar till expansionsfond betalar du inte egenavgifter eller löneskatt. Beloppet är varken sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande.

Återföring av expansionsfond
När du återför din expansionsfond tar du upp återföringen som intäkt av näringsverksamhet. Är du aktiv i näringsverksamheten måste du betala egenavgifter på återföringen och får pensions- och sjukpenninggrundande inkomst. Är du passiv i näringsverksam­heten måste du betala löneskatt på åter­föringen.

När expansionsfonden återförs får du tillbaka 26,3% expansionsfondsskatt på minskningen.

På återföringen av expansionsfonden blir skatt och egenavgifter därmed i praktiken ca 44% (66–22), 40% (62–22) eller 28% (50–22) beroende på om du är hög- eller låginkomsttagare.

Viktigt! Återförs expansionsfonden ett förlustår och det inte uppkommer någon inkomst, är återföringen ”skattefri” och du får tillbaka expansionsfondsskatten. Det kan alltså vara en god idé att på detta sätt minska expansionsfonden vid förlustår eller när inkomsten hamnar under brytpunkten för statlig inkomstskatt.

F-skatt
Som enskild näringsidkare betalar du inkomstskatt och socialavgifter på överskottet från verksamheten i form av F-skatt.

Källa Björn Lundén Information, Pål Carlsson

Beskattning och deklaration i ensild näringsverksamhet

Beskattning och deklaration i ensild näringsverksamhet

Är Du nyfiken på Acconut on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Together Everyone Achieves More

By | Okategoriserade | No Comments

Hur tänker du när du inleder ett samarbete med en ny uppdragsgivare/kund/leverantör eller för del delen anställer personal? Är det de som ska samarbeta med er eller ni som ska samarbeta med dem?

Eller kan man tänka helt annorlunda?!

Bäst förutsättningar att lyckas tycker vi det blir om man ser det som att vi ingår i samma TEAM och jobbar TILLSAMMANS för att lyckas!

Vad behöver du stärka upp ditt team med?

Vad har du för utmaningar och mål under 2014?

Tillsammans kan vi nå längre och högre, snabbare

Tillsammans kan vi nå längre och högre, snabbare

Är Du nyfiken på vårt TEAM, Acconut on Us, och vad vi kan åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

 

2014 – nytt år, nya utmaningar och nya mål

By | Okategoriserade | One Comment

Jag vet inte hur du känner men jag tycker det är fantastiskt att gå ett nytt år till mötes!

Det känns förhoppningsvis tillfredsställande att analysera hur året som gått varit. Vad blev som du tänkt dig? Vad blev bättre? Vad blev sämre? Vad beror det på? Vad hade kunnat göras annorlunda?

Jag gör också en sorts nulägesanalys – vart står jag idag? Vart vill jag nå på kort sikt och lite längre sikt? Hur ska jag ta mig dit?

Är du inte den som brukar sätta mål? Om man inte vet vart man är på väg spelar det inte heller någon roll vilken väg man tar. Man blir lätt ett offer för omständigheterna och det mesta bara blir som det blir.

Att faktiskt ta sig tid att göra detta är avgörande! Nedskrivna mål blir både mer konkreta och verkliga. Se också till att kommunicera dem med andra. Be dem gärna om uppföljning också. Då kommer det vara ännu större chans att du når dem.

Men att bara skriva ner sina mål är inte allt. Ta reda på ditt varför! Om du nu vill ha en viss ökning i omsättningen till exempel. Varför vill du det? Ska det skapa mer trygghet framöver med starkare likviditet? Eller har du stora investeringar framför dig? Eller vill du öka din debitering för att kunna arbeta färre timmar?

När du vet vad du vill så behöver du konkretisera vad du behöver göra för att komma dit. Det kan vara små förändringar som att alla nya uppdrag ska vara med den nya debiteringen. Eller att gå mot en snävare specialisering i de tjänster du erbjuder eller vilka kunder du ska tacka ja till att arbeta med. Eller att satsa på en helt ny produkt. Eller våga anställa, eller börja samarbeta med någon för att minska din egen arbetsbelastning.

Själv gjorde jag detta ihop med en god vän. VI kom en god bit på väg och nu har jag en del arbete att slutföra allt innan 2014 står för dörren. Vi bokade också in nästa tillfälle att ses och “redovisa” för varandra hur mål och delmål ser ut för året som kommer.

Det är väldigt stimulerande att ta del av andras tankar och idéer så dela gärna med dig här om du har lust!

auktoriserad redovisningskonsult

Account on Us

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm
Följ oss gärna på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab och Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs
Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!

Tjänstebil eller privatbil?

By | Okategoriserade | No Comments

En mycket vanlig fråga till oss som redovisningskonsulter och bollplank till våra kunder är om du som företagare ska köpa bilen på företaget eller köpa den privat. Vad är bäst för mig?

Informationen har som utgångspunkt att endast svara på frågan utifrån att du är egen företagare och funderar på att köpa en bil, privat eller i företaget. Om du som anställd får en möjlighet att välja att få disponera en tjänstebil för privatkörning, finns det fler aspekter att ta hänsyn till.

Något enkelt och rakt svar finns naturligtvis inte på bilfrågan, men det finns några avgörande frågor du bör ställa dig själv:

 • Vilket bilbehov har du?
 • Hur mycket kör du privat respektive i tjänsten?
 • Vilken ekonomi har du?
 • Vilket säkerhetstänk har du?

Den nuvarande modellen för beräkning av bilförmån har i huvudsak gällt från 1997. Metoden innebär att värdet beräknas efter en schablon exklusive drivmedel. Schablonen bygger på en genomsnittlig privat körsträcka på 1 600 mil per år.

Utgångspunkten när reglerna infördes var att det skulle vara kostnadsneutralt mellan privatbil och tjänstebil. Det skulle med andra ord inte ha någon betydelse om du valde att köpa bilen privat eller få en tjänstebil genom ditt företag, så länge du har en normal körsträcka privat.

Vi har gjort ett stort antal beräkningar med olika förutsättningar och funnit att tjänstebil är att föredra i de allra flesta fall.

Vi kan konstatera att om du köper en relativt billig bil (ca 200 000 kr eller mindre) och kör relativt få privatmil (under 1 600 mil), blir skillnaden mellan tjänstebil och privatbil liten. Men beräkningarna är fortfarande till tjänstebilens fördel.

Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha tjänstebil. Vi har också försökt att titta på vilken faktor som har störst betydelse vid de olika beräkningarna. Här har vi funnit att den enskilda faktor som främst avgör valet mellan privatbil och tjänstebil är värdeminskningen på bilen.

Alla som köpt en ny bil vet hur mycket bilen minskar i värde under de två-tre första åren. Utgångspunkten är naturligtvis att värdeminskningen uppgår till samma belopp oavsett om man köper bilen privat eller genom företaget. Skillnaden blir att företaget får avdrag för värdeminskningen, medan privatpersonen inte har rätt till något avdrag, utan det blir en privat levnadskostnad.

Förmån av drivmedel

Om det i bilförmånen ingår drivmedel ska denna förmån också beskattas, och den ska beräknas till drivmedlets marknadsvärde multiplicerat med 1,2 avseende den privata körningen.        Motiveringen till att beloppet ska multipliceras med 1,2, dvs till ett övervärde på 20 procent, är att det ska vara förmånligare för förmånstagaren att själv betala drivmedlet. Därmed har man även ett incitament att köra färre mil privat.

Det bästa alternativet enligt våra beräkningar är att företaget betalar drivmedlet för tjänstemilen och att förmånstagaren betalar drivmedlet för den privata körningen.

Det som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att i de fall företaget betalar drivmedel, finns det en presumtion att den anställde också haft en drivmedelsförmån (se bland annat RÅ 2010 ref. 30). Det innebär att det är privatpersonen som har bevisbördan när det gäller att visa att man betalat för den privata körningen.

Sammanfattning:
 • Tjänstebil är att föredra i de allra flesta fall.
 • Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha tjänstebil.
 • Det bästa alternativet är att före­taget betalar drivmedlet för tjänstemilen och att förmånstagaren ­betalar drivmedlet för den privata körningen.

Källa: BL Information, Annika Hugg

 

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab och Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs

Delta i debatten, skicka frågor och få tips och nyhetsuppdateringar!

 

Skatteverket, FAR och SRF i nytt samarbete om deklarationer upprättade av auktoriserade redovisningskonsulter

By | Okategoriserade | No Comments

FAR, SRF och Skatteverket driver sedan en tid ett gemensamt samverkansprojekt som syftar till att Skatteverket i sin riskbedömning enklare ska kunna dra nytta av kvaliteten i de deklarationer som upprättas av medlemmarna i FAR eller SRF. Man har nyligen avslutat några testkörningar som bedöms lovande och planerad idriftsättning är satt till den 10 december 2013.

Skatteverket, FAR – branschorganisationen för revisorer och rådgivare – och Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) har kommit överens om att samarbeta för gemensam samhällsnytta inför deklarationsåret 2013.

Samarbetet innebär att Skatteverket kan få kännedom om vilka deklarationer som medlemmarna i FAR och SRF har medverkat till att upprätta. Det är helt frivilligt för redovisningskonsulterna, revisorerna, skatterådgivarna och deras kunder att lämna uppgifterna till myndigheten. Målet är att Skatteverket ska kunna minska antalet onödiga kontroller.

– Om det är rätt från början behöver vi inte kontrollera i efterhand. Det leder till mindre besvär och en större säkerhet för skattebetalarna, säger Jan-Erik Bäckman, chef för Skatteverkets analysenhet.

Samarbetet innebär att Skatteverket återkopplar kunskap om vilka typer av eventuella fel som hittats i deltagande företagsdeklarationer för att ytterligare stärka kvalitetsarbetet.

– Men alla företag och deklarationer bedöms utifrån samma kriterier, säger Jan-Erik Bäckman.

– Genom Svensk standard för redovisningstjänster, Reko, finns en tydlig kvalitetsnorm för auktoriserade redovisningskonsulter för att redovisningen ska bli rätt redan från början. Vårt samarbete skapar möjligheter för Skatteverket att koncentrera sina insatser till grupper där det finns störst risk för felaktigheter, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör vid SRF.

deklaration

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm
Följ oss gärna på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab och Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs
Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!

Tänk till vid val av redovisningsbyrå!

By | Okategoriserade | No Comments

Tycker du att redovisning och hantering av företagets ekonomi är det mest spännande som finns? Inte? Kanske funderar du på att anlita en samarbetspartner?

Läs gärna tipsen nedan om vad som är bra att tänka på vid val av redovisningsbyrå.

 • Välj helst en redovisningsbyrå där det finns auktoriserade konsulter. Då kan du känna dig trygg med att den som sköter din redovisning på ett enkelt sätt har någon att vända sig till om frågor skulle uppstå. Har de kompetens för din verksamhet? Ta reda på det!
 • Diskutera hur bemanningen och backup ser ut. Vilken beredskap finns det om den som sköter din redovisning blir sjuk eller åker på semester?
 • Fråga hur de skulle lägga upp arbetet om du anlitar dem. Be dem att beskriva sina rutiner och hur en vanlig månad skulle se ut. Redovisning handlar både om att ta ansvar för att siffrorna blir rätt, men också om välfungerande administrativa rutiner så att saker sker i tid.
 • Välj en byrå som du kan växa med! Fundera på vilka behov som du ser på lite längre sikt. Kanske kommer ni anställa mer personal, öppna ytterligare verksamhetsställen så det kan bli aktuellt att lägga ut lönehanteringen eller andra arbetsuppgifter? Fråga vad de själva har för planer för utveckling och framtid. Om din eller andra kunders verksamhet växer, hinner de med dig då?
 • Tänk framåt! Berätta om dina visioner för din verksamhet. Be redovisningsbyrån berätta hur de skulle tillmötesgå behoven som då skulle uppstå.
 • Stirra dig inte blind på timpriset. Rätt kompetens och erfarenhet gör ofta att det tar färre timmar att göra samma jobb.
 • Ta referenser! Gärna från två nuvarande eller tidigare kunder samt en revisor som de samarbetar med.

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm
Följ oss gärna på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab och Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs
Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!

Vilken väg ska du välja för att ditt företag ska utvecklas i den riktning du vill? Se till att gå med någon som vill vara delaktig!

vägen

Kundrelationer och kommunikation

By | Okategoriserade | No Comments

Alla typer av relationer mår bra av rak kommunikation. Allra helst relationen mellan din kund och dig som leverantör/konsult. En av de viktigaste delarna i den kommunikationen handlar om feedback.

Varför feedback?

– För att det är din bästa källa till att utvecklas och hela tiden bli lite, lite bättre på det du gör och levererar.
– För att du i en kundrelation som präglas av konstruktiv feedback knyter din kund närmare dig, och ni ger varandra möjligheten att växa och utvecklas tillsammans.
– För att du inte vill hamna i en situation när du inte får den…

Se till att du förstår feedbacken

Feedback är den del av kommunikationen som är extremt viktig att den når och går fram, att den tas emot och att den uppfattas på det sätt som var avsikten. Här har förstås feedback-givaren (din kund) ett stort ansvar, att den är möjlig att ta emot. Många gånger är feedback-givaren alldeles för fokuserad på det h*n ska säga, att h*n är dålig på att stämma av att den “landat”. Om du ska kunna ta till dig av feedbacken, är det därför viktigt att du ställer frågor och lyssnar, så att du säkerställer att du förstår. “Om jag uppfattar dig rätt, så…?”, “Vilka konkreta exempel skulle du kunna ge mig, så att jag…?”, “Tack för feedback, berätta gärna mer kring dina förväntningar…”

Ta emot feedbacken, annars kanske du inte får någon…

Själva mottagandet är upp till mottagaren, d v s dig och din vilja att ta emot det som sägs. Genom att vara aktiv i att be om feedback, kan du också skapa bättre förutsättningar för dig själv att inte hamna i försvarsställning med din kund. Alternativet till att få korrigerande feedback från din kund, är att inte få den och i förlängningen kanske förlora kunden. Förhoppningsvis är det inte aktuellt att få korrigerande feedback alls, förstås, men om kunden inte är nöjd med det du levererar, vill du nog gärna få veta det, så att du skulle kunna ändra din leverans. Att inte få veta, att inte få möjlighet att korrigera, kan dessutom – utöver att du förlorar kunden – förstås också innebära att du inte får en god referens och kanske därmed förlorar framtida affärsmöjligheter hos både denna och andra kunder…

Ta saken i egna händer, eller ta extern hjälp

Jag menar inte att skrämmas, utan vill mer uppmana till att “ta saken i egna händer”. Be din kund om feedback, direkt, och om du upplever att det är svårt och att det på något sätt skulle kunna “skada” din relation med kunden, ta in en neutral part som kan hjälpa till. En sån neutral part kommer inte att ta någons parti, eller kanske snarare ta både ditt och din kunds parti…! H*n kan ställa frågor till din kund som dels kan innebära att du kan förbättra din leverans hos befintlig kund, och dessutom hjälpa dig till ytterligare utveckling och förfining inför kommande uppdrag.

Vad kan du, från och med nu, göra lite bättre ur feedback-synpunkt än du gjort hittills?

 

Lycka till!

/Karin

Karin Ulfhielm driver sedan 2005 företaget Vargkask, där hon hjälper företag och organisationer att nå större framgångar och förbättra sina resultat genom att utmana till utveckling, förändring och personligt engagemang och ansvarstagande. Med sig i bagaget har hon också erfarenheter från HR och marknadsföring i stora organisationer som Statoil, ICA och Mannheimer Swartling. Karins största drivkraft är hennes nyfikenhet och viljan att lära nytt.

Hemsida: www.vargkask.se
Linked In: se.linkedin.com/in/karinulfhielm/
Twitter: @vargkask
Facebook: www.facebook.com/vargkask

 

Redovisning Stockholm, redovisningskonsult, bokföring Stockholm, bokslut Stockholm, löner Stockholm, redovisningsbyrå Stockholm

Karin Ulfhielm

 

Är du nyfiken att veta mer om Accountonus.se läs mer på vår hemsida bokföring i Stockholm
Gilla oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!

Så lyckas du med festen som företagare

By | Okategoriserade | No Comments

Julfester, nyårsmiddagar, företagskick-off, släktträffar, nätverksmingel – oavsett tillfälle finns det all anledning att lägga ner tid på planering. Därför bjuder jag idag på mina allra bästa fest- och evenemangstips. Vill du ha fler tips bjuder jag dagligen på dem på partycollection.se, där du precis som många andra är välkommen att handla alla dina maskeradkläder.

Bygg upp förväntningar
Redan i inbjudan skapar du förväntningar på festen. Många inbjudningar skickas idag digitalt men det ska absolut inte hindra din kreativitet, då blir texten och bilderna ännu viktigare för att skapa rätt känsla. Jag föredrar att skicka inbjudningar till större tillställningar via post eftersom det ger en personlig känsla och en större frihet med materialval och utformning. Flaskpost, disktrasa eller guldpapper? Använd fantasin!

Välj gästlista
Det är gästerna som gör festen lyckad. Så enkelt är det. Utgå från vilka du vill bjuda, vilka vill du ha på festen? Huvudregeln är: bjud ROLIGA människor som älskar fest för bästa stämningen.

Tema är alltid en bra idé
Genom att välja ett tema för din fest underlättar du mycket i planeringsfasen. Du får en riktlinje som hjälper dig i dina val av inbjudan, lokal, musik, mat och dryck, klädsel, dukning etcetera. Ett genomtänkt tema uppskattas och gästerna ser att du har ansträngt dig. Grundregeln för en lyckad temafest är att temat ska genomsyra allt hela vägen från inbjudningskorten till efterfesten. Jag tipsar om många olika teman på partycollection.se

Dress for success
Tänk på att tydligt kommunicera dina förväntningar på gästernas klädsel i inbjudan.  Om du vill håller du dig till de traditionella dress code-reglerna som finns eller väljer ett tema med maskeradkläder. Men tänk på att välja ett tema som är enkelt och inte alltför dyrt för dina gäster.

Allt med en refräng fungerar
Min gyllene regel brukar vara att människor gillar musik de känner igen, därför är aktuella topplistor alltid att rekommendera. Om inte festen har ett speciellt tema, till exempel 50-tal – då är det givetvis musik från denna tid som ska strömma ur högtalarna. Musik som går att dansa till och som har en refräng är alltid att föredra om du vill få fart på festen.

Bjud!
Beroende på tillställningens art är det upp till dig vad du vill bjuda på. Min personliga åsikt är att bjuder man in till fest så bör man utöver tilltugg även bjuda på någon dryck, vilket kan vara en fördrink eller bål. Folk är i regel väldigt tacksamma för allt som är gratis och att bjuda är det bästa tricket för att få sin gäster på bra humör. Detta är den ultimata partyhöjaren.

Detaljerna gör festen
Det är detaljerna som gör festen minnesvärd och som får gästerna att tala om den långt efteråt. Det kan vara små enkla grejer som ger gästerna en helhet de uppskattar. Ett bra exempel på detaljer är att göra ett nödkit att lägga på toaletten. Du tar en låda/hink/box beroende på vilket ditt tema är och fyller med nödvändiga saker som dina gäster kan tänkas behöva under kvällen till exempel skavsårsplåster, extra strumpbyxor, kondomer, läppglans, nagellack etc.

Överraska!
Om jag skulle räkna upp de bästa festerna jag har varit på i mitt liv är jag 100 procent säker på att de jag skulle nämna innehöll någon form av överraskning under kvällen. Jag älskar överraskningar och jag tror att de flesta människor faktiskt gör det. Att det händer något eller att man får något man inte har förväntat sig är alltid en fullträff. T.ex uppträdande, spex, etc.

Skapa rätt atmosfär
Ingen kommer i partystämning i en kall, tom, ljus lokal. Här gäller det att lägga ner lite jobb för att få in känslan. Anpassa lokalen efter antalet gäster, hellre lite trångt än för stort. Sedan är det väldigt viktigt att det finns utrymme för dans. Ett dansgolv där man kan ta ut svängarna ordentligt är att föredra.

Du är festen
Du själv som värd/värdinna är givetvis mycket viktigt för att festen ska bli lyckad. Ditt humör och utstrålning påverkar stämningen och gästernas bekvämlighet. Står någon själv får du gå fram och prata med personen och introducera han/henne för dina vänner. Detta gäller speciellt om du har bjudit människor som inte känner varandra sedan innan. Låt alla presentera sig och berätta hur de känner dig, du är ju spindeln i nätet. Detta är en isbrytare som får gästerna att lättare komma på samtalsämnen.

Be om hjälp!
Det är jätteviktigt att be om hjälp med alla små saker som ska fixas innan och under festen. Ta inte på dig allt själv, du är värd/värdinna för festen och ska även tillåtas att njuta. Vänner hjälper oftast mer än gärna till, så våga fråga!

Jag heter Malina Gustafsson och driver www.PartyCollection.se, som säljer maskeradkläder på nätet. Jag utmanar Buttericks och vill skapa ett exklusivt maskeradmode. Till skillnad från våra konkurrenter tar vi festmode på största allvar, och tycker att ”stil” snarare än ”skämt” ska vara ledordet när du handlar till festen.

På partycollection.se hittar du allt du behöver för en lyckad fest. Här handlar du kläder och tillbehör för maskerad och temafest, och inspireras av nyttiga tips som gör festen till något utöver det vanliga.

Partycollection.se är festlyx till rätt pris. Vi har kläderna som gör dig till festens mittpunkt, och du handlar alltid genom säkra betallösningar och med snabb leverans till hela Sverige. Till skillnad från våra konkurrenter tar vi festmode på största allvar, och tycker att ”stil” snarare än ”skämt” ska vara ledordet när du handlar till festen.

Redovisning Stockholm, redovisningskonsult, bokföring Stockholm, bokslut Stockholm, löner Stockholm, redovisningsbyrå Stockholm

Malina Gustafsson

 

Är du nyfiken att veta mer om Accountonus.se läs mer på vår hemsida bokföring i Stockholm
Gilla oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!

 

Är du singel, egenföretagare och lider av nätdejting-skräck?

By | Okategoriserade | No Comments

Då är du inte ensam! Många drar sig för att söka kärleken online – de är rädda för att outa sig själv i en profil inför hela svenska folket…

Åtminstone är det så många tänker, att “alla” kan se. Och många anser att den största faran ligger i att kunder, samarbetspartners och andra viktiga nyckelpersoner inom branschen ska hitta en på nätdejtingsajterna.

Om den rädslan inte blir hindret för att ens starta blir det garanterat ett hinder för att kunna fullfölja nätdejtingen fullt ut. Det första många drar sig för är att helt enkelt lägga ut en bild. Det är ju varje människas signalement, sitt utseende. Men fungerar det att nätdejta utan bild? Ibland, ibland inte. Oftast inte skulle jag vilja säga. Anledningen till det är att utbudet är oerhört stor på nätdejtingsajterna i dag, och ingen bild är lika med oseriös person. Det är i alla fall en vanlig gränsdragning många gör.

Varför då, undrar du kanske nu?

Ponera att du har fått mejl från 5 personer samma dag. Du är stressad och tittar bara in på din sida lite fort, fyra av fem har bild, vilka väljer du att svara om du är tidspressad? Vilka väljer du att svara om du har någon form av utseendekrav? Vilka väljer du att svara om du är rädd för att stöta in i osäkra “fejk”-personer som bara vill ha sex eller är ute efter att bluffa på andra sätt? Antagligen de med bild, de är de fyra som väljs ut i fas 1.

Ska du sålla ytterligare ett steg går du raka vägen till profiltexten. Vilka har för det första ens skrivit en? Och har de det, hur är den skriven? Tråkig som resten av Sveriges eller med en glimt av charm där en skymt av personligheten från mannen/kvinnan bakom skärmen? Antagligen har du nu gjort ditt urval i fas 2. Och kanske är det då bara en enda kvar att besvara, personen som hade en profil med såväl bra bilder som seriös och unik text. Honom/Henne får det bli – och du slänger iväg ett mejl!

Tänk då i stället att den där personen utan bild, som rykte redan i fas 1, var du? Hur stor chans fick du att bevisa att du visst är seriös, bara rädd för att bli upptäckt, och att du visst är smart, vettig, kärleksfull och sugen på en genuin relation? Ingen chans alls tyvärr.

Vi skulle kunna gå till attack och säga att “nätet är ytligt – fy fasiken för det” och göra allt som står i vår makt för att ändra hela tonen på nätdejtingsajterna… eller så kan vi helt enkelt anpassa oss efter den rådande nätkultur som faktiskt existerar i dag. Bra bild, personlig text = seriös singel som kan vara en bra match. Are you in – or are you out?

Och ponera att en av dina kunder faktiskt råkar hitta dig där, och sen tar steget vidare och berättar det under ert nästa möte, hur jobbigt skulle det egentligen vara? Om kunden erkänner att han/hon har sett dig där finns det ju en given anledning: Även den personen måste surfa runt där!  Och skäms uppenbarligen inte för att säga det.

Kärlek är det viktigaste vi har i livet, alla har vi någon gång varit singlar och på jakt efter den rätta, för att inte säga fler än en enstaka gånger i somligas fall. Det finns få saker som vi alla har gemensamma till punkt och pricka, men singellivet och sökandet efter kärleken är nog en av de som vi alla någon gång har upplevt. Varför ska vi behöva skämmas över det? Alla har vi någon gång varit där och kan känna igen oss i de som befinner sig där just nu, just i dag.

Är du fortfarande rädd för att outa dig på en nätdejtingsajt kanske det är dags att tänka om? Nätet passar visserligen för många, men långt ifrån alla. Det finns tusen andra sätt att hitta kärleken på och kommer du inte på åtminstone ett annat att testa så hör av dig till mig, relationsskapande är mitt yrke.

Överkurs för den rädde – 4 tips du bör ta till dig
Det finns faktiskt även några knep du kan ta till för att lägga upp en profil som är seriös och bra utan att alla direkt ska veta vem du är:
1. Lägg upp bilder som är på lite längre håll och en profilbild i svartvitt format där du tittar bort från kameran – detta minskar igenkänning avsevärt.
2. Använd aldrig ditt äkta namn någonstans, varken i användarnamn, profiltext eller mejlkontakt.
3. Skriv inga detaljer om ditt yrke eller ort där du är verksam.
4. Ge aldrig ut din jobbmejladress eller ditt nummer – starta i stället en helt ny mejladress med syfte för nätdejtingen som du kan hänvisa till

Jacqueline Joo är ACC-relationscoach och frilansjournalist. Förutom tjänsten nätdejting-profilering, där hon hjälper singlar att skapa riktigt bra nätprofiler, har hon egen klientverksamhet med fokus på relationer. Hon jobbar även med psykoterapeuten Egil Linge som gett ut två bästsäljande relationsböcker. Utöver det driver hon sajten Relationsproffset.se där den populära dejting- och relationsbloggen, I date Joo ligger med tusentals besökare i månaden. Hon häller dessutom kurser och föreläsningar inom social kompetens. Varje tisdags ser du henne i Kanal 5 som relationsexpert i Vakna med The Voice och är även flitigt intervjuad av såväl tidningar som radio, bland andra Aftonbladet, Expressen, Solo, Vecko Revyn, P3 och P4.

Besök hennes sida här! (http://relationsproffset.se)
Mejla henne direkt: info ( a ) relationsproffset.se

Besök gärna min coachingsajt: http://relationsproffset.se
Eller kika in på min dejting- och relationsblogg http://relationsproffset.se/bloggen-i-date-joo

Vänlig hälsning

Jacqueline Joo
Relationscoach, frilansjournalist och bloggare
073-505 03 42

Redovisning Stockholm, redovisningskonsult, bokföring Stockholm, bokslut Stockholm, löner Stockholm, redovisningsbyrå Stockholm

JacquelineJoo_Relationsproffset

 

 

Är du nyfiken att veta mer om Accountonus.se läs mer på vår hemsida bokföring i Stockholm
Gilla oss gärna på Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs Delta i debatten och få tips och nyhetsuppdateringar!