Mål och planering | Account on us

Vet du vart du är på väg eller spelar vägvalen ingen roll?

By | Mål och planering | No Comments

Hur gör du när du inte ser tillräckligt långt fram för att ha komplett underlag för dina beslut?

Backar du och lutar dig mot historik och erfarenheter, kanske resultatrapporten från förra året? Det kan vara tryggt och bra men om din verksamhet är i stark tillväxt är det sannolikt inte det underlag som passar bäst.

Vart kan du vända dig? Att ha ett stort nätverk av kloka personer som säger det du behöver höra istället för det du vill höra är en bra start!

Vi är ofta denna hjälp för de vi samarbetar med och inom de områden vi inte är bäst ser vi till att ha proffsen i vårt nätverk för att kunna hjälpa till med så mycket mer än ekonomi och redovisning i verksamheten.

För att komma vidare, uppnå nya resultat och framgångar krävs mycket mod, att göra helt nya saker eller förändra sättet man tidigare gjort dem på. Att våga hoppa, fortsätta in i en framtid som inte klarnar förrän man kommit närmare är något vissa njuter och inspireras av medan andra tycker det är skrämmande och enbart obehagligt. Fattar du kloka och trygga beslut eller blir det som det blir? Vill du fortsätta ha det så eller vill du prova något annat?

Hur känner du? Var ligger dina främsta drivkrafter och tar du tillvara på dem eller kvävs de i din egen administration med budget eller ensamhet vid beslut om vägval och förändringar? Får du det stöd du behöver eller vill du ha hjälp?

Fotograf: Lasse Holm
Fotograf: Lasse Holm

Är Du nyfiken på Acconut on Us, och vad vi kan hjälpa dig med och vad vi skulle kunna åstadkomma tillsammans? Hör av dig till oss!

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Hemsida https://www.accountonus.se/
Facebook http://www.facebook.com/AccountOnUs
LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab

Vi återkommer till vikten av mål i sitt företagande, det gäller inte minst möjligheten att planera ditt löneuttag och skatta mindre

By | Mål och planering | No Comments

Eget företag innebär inte bara frihet att välja vad man vill jobba med. Även lönen är en fråga du kan styra över själv, i viss mån även hur mycket skatt du ska betala. Hur höga skatterna ska vara på olika inkomster är inget du kan påverka. Däremot är det du som bestämmer vilka inkomster du ska ta ut från ditt företag. Du kan med andra ord påverka din skatt om du har en bra plan för det.

Planera för vinsten

Den som har ett eget företag som går med vinst behöver inte ta ut allt som lön. Det finns möjlighet att spara delar av vinsterna, obeskattade eller lägre beskattade, till kommande år, för att på så sätt jämna ut ojämna inkomster. Förutom uttag via lön finns det även möjlighet att ta ut vinster som utdelning, pension eller genom försäljning eller likvidering av företaget.

Vilka alternativ som är bäst i ett enskilt fall är ofta individuellt och beror på många olika saker och förutsättningar. Ta hjälp av din redovisningsbyrå eller annan rådgivare i skattefrågor för att få hjälp utifrån just dina förutsättningar.

Planera din lön

Det går sällan att göra så mycket alternativa uttag om du inte tar ut någon lön, men genom att anpassa nivån på löneuttagen går det att optimera möjligheterna och minimera skatten. Löneskatten är ju som bekant progressiv i flera nivåer där du får betala en större andel i skatt desto mer du tar ut i lön.

Optimaltimera genom att ta ut lön upp till en brytpunkt utan att passera den, men jobbskatteavdraget påverkar också så att minimal inkomstskatt betalas vid en årsinkomst på cirka 443 300 kronor vilket motsvarar en månadslön på 36 940 kronor.

Ta vara på pensionsförmånerna

Att hålla ner löneuttaget för att minimera skatten kan straffa sig längre fram då din pension kan bli lidande, eller om du blir sjuk. Både pension och sjukpenning grundar sig på den lön du tar ut, en låg lön ger både låg pension och låg sjukersättning.

Men det finns även en övre gräns för när pensionsförmåner och sjukpenning bara blir skatt. Löneuttag över 435 750 kronor i årsinkomst bättrar inte längre på pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak på 333 750 kronor. Taket för föräldrapenning är 445 000 kronor.

Optimera och kombinera löneuttag med andra vinstuttag

Planera, i god tid, för en för dig anpassad nivå på löneuttaget och kombinera detta på bästa sätt med övriga möjliga vinstuttag och lågt beskattade sätt att spara vinster i företaget. Detta är förstås ingen enkel uppgift, vare sig att känna till eller att ta vara på alla möjligheter. Men det finns god hjälp att få – både och från kunniga redovisningsbyråer, revisorer.

 

Et sätt att hålla dig uppdaterad kan vara att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer 10 ggr per år.

 

Planera din lön och minska skatten

Planera din lön och skatta mindre