Myt eller sanning: Kan man verkligen dra av allt i aktiebolag?

Den som driver ett aktiebolag kan göra fler avdrag än vad som är möjligt i andra företagsformer. Stämmer det?!

När företagare eller blivande företagare pratar så händer det att de uttrycker att aktiebolag verkar vara den bästa företagsformen. ”Då får man ju dra av allt!” Oftast är det fråga om företagare som vill dra av relativt små kostnader för telefon, dator, resor och så vidare.

Någon sådan särskild avdragsrätt finns tyvärr inte. Det är tvärtom närmast en vanföreställning att aktiebolagsformen skulle innebära några särskilda regler som gör att man lättare kan dra av ”privata” kostnader.

Avdragsreglerna är i stort sett helt neutrala oavsett i vilken företagsform du bedriver din verksamhet i. I korthet kan man säga att avdrag medges för alla kostnader som är nödvändiga och normala i verksamheten. Det ska således alltid röra sig om kostnader som kan hänföras till den verksamhet du bedriver.

Skulle det vara så att kostnaden är helt främmande för verksamheten medges helt enkelt inte avdrag. Om kostnaden däremot visserligen kan kopplas till verksamheten, men har ett allt för stort inslag av privat levnadskostnad så räknas det som en förmån. Gäller det en anställd som får förmånen så medges företaget avdrag. Avdraget medges dock som för en löne- eller förmånskostnad. Det innebär att företaget får betala arbetsgivaravgifter och att den anställde ska förmånsbeskattas.

Det finns dock en viss sanning i att det ibland kan vara lättare att dra av kostnader i ett aktiebolag. Det gäller när man jämför med att den anställde försöker att dra av kostnaden privat. I praxis har det varit väldigt svårt för en anställd att få avdrag för kostnader som inte kan anses nödvändiga för tjänstens utförande.

Domstolarna har då resonerat som att om kostnaden verkligen hade varit nödvändig för tjänsten så borde din arbetsgivare ha stått för den. Skillnaden här ligger i att du som ägare av ditt aktiebolag blir din egen arbetsgivare. Det är därför du som bestämmer vilka arbetsredskap som aktiebolagets verksamhet ska bekosta.

Det kan fortfarande uppstå svåra gränsdragningsfrågor här vad gäller olika arbetsredskap. Ibland ska en förmånsbeskattning ske när arbetsgivaren utrustar den anställde med arbetsredskap som även kan användas privat. I andra fall är förmånen skattefri. De förmåner som är skattefria är dock få och huvudregeln är att alla förmåner är skattepliktiga.

Vid alla oklara avdrags- och förmånsfrågor är rådet att i första hand försöka ta reda på vad som gäller i just din situation. Är kostnaden inte avdragsgill – redovisa den då som en icke avdragsgill kostnad, eller yrka inte avdrag för den.

Är det fortfarande oklart vad som gäller så kan man ändå yrka avdrag. Detta bör dock ske öppet i deklarationen så att inte du eller bolaget riskerar skattetillägg.

Kommer Skatteverket fram till att du lämnat en oriktig uppgift så kan du få betala ett skattetillägg med 40 procent av den skatt som är hänförlig till den oriktiga uppgiften. Detta är onödigt och kan lätt undvikas genom att du yrkar avdrag öppet och anger alla omständigheter i deklarationen för dig och bolaget. Det värsta som kan hända då är att avdrag inte medges.

Källa www.foretagsfokus.com, blogginlägg skrivet av Thomas Erikson, specialist på beskattning av privatpersoner och fåmansföretag inom SEB Private Banking. Innan dess arbetade han som skattekonsult vid KPMG. Dessförinnan var han handläggare och specialist vid Skatteverket.

Leave a Reply

Your email address will not be published.