Om företaget

Account on Us är en väletablerad redovisningsbyrå i Sickla Köpkvarter i Stockholm. Företaget är verksamt sedan 1999 och våra medarbetare är auktoriserade redovisningskonsulter, tillika medlemmar i branschorganisationen Srf konsulterna, och arbetar i enlighet med god redovisningssed. Detta innebär att vi följer gällande branschstandard REX – Svensk standard för redovisningsuppdrag.

Account on Us är redovisningsbyrån med det stora personliga engagemanget som tror på ett nära och direkt samarbete med sina kunder. Våra kunder består huvudsakligen av ägarledda företag. Det är mindre och medelstora företag spridda över många olika branscher.

Vi specialiserar oss på att vara ”Redovisningsbyrån du kan räkna med” genom att i många fall vara våra kunders kompletta ekonomiavdelning. Ansvarstagande och kvalité på hög nivå med proaktivitet i fokus präglar vårt arbetssätt och dialogen med kunden är effektiv och resultatorienterad. Vi bidrar till ökad säkerhet i kundernas beslut, trygghet, kunskaper och förståelse för hur olika agerande på olika sätt bidrar till resultat i önskad riktning. Varje kunds redovisning och ekonomi är unik och ska därför också få genuint och engagerat bemötande, vid varje kontakt.

Företaget åtar sig uppdrag främst i Storstockholm Beroende på behov och önskemål sköts uppdragen på plats hos dig som kund eller på distans, hos oss på kontoret i Sickla Köpkvarter.

Account on Us söker och har kapacitet för fler uppdrag där vi åtar sig helhetsansvaret för ekonomifunktionen, eller sköter delar av den, allt efter de behov och önskemål som finns.

Du når oss på 08-121 00 500. Har du post till oss skickar du den till Account on Us AB, Smedjegatan 6, 3 tr, 131 54 Nacka.