Tjänstebil eller privatbil?

En mycket vanlig fråga till oss som redovisningskonsulter och bollplank till våra kunder är om du som företagare ska köpa bilen på företaget eller köpa den privat. Vad är bäst för mig?

Informationen har som utgångspunkt att endast svara på frågan utifrån att du är egen företagare och funderar på att köpa en bil, privat eller i företaget. Om du som anställd får en möjlighet att välja att få disponera en tjänstebil för privatkörning, finns det fler aspekter att ta hänsyn till.

Något enkelt och rakt svar finns naturligtvis inte på bilfrågan, men det finns några avgörande frågor du bör ställa dig själv:

  • Vilket bilbehov har du?
  • Hur mycket kör du privat respektive i tjänsten?
  • Vilken ekonomi har du?
  • Vilket säkerhetstänk har du?

Den nuvarande modellen för beräkning av bilförmån har i huvudsak gällt från 1997. Metoden innebär att värdet beräknas efter en schablon exklusive drivmedel. Schablonen bygger på en genomsnittlig privat körsträcka på 1 600 mil per år.

Utgångspunkten när reglerna infördes var att det skulle vara kostnadsneutralt mellan privatbil och tjänstebil. Det skulle med andra ord inte ha någon betydelse om du valde att köpa bilen privat eller få en tjänstebil genom ditt företag, så länge du har en normal körsträcka privat.

Vi har gjort ett stort antal beräkningar med olika förutsättningar och funnit att tjänstebil är att föredra i de allra flesta fall.

Vi kan konstatera att om du köper en relativt billig bil (ca 200 000 kr eller mindre) och kör relativt få privatmil (under 1 600 mil), blir skillnaden mellan tjänstebil och privatbil liten. Men beräkningarna är fortfarande till tjänstebilens fördel.

Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha tjänstebil. Vi har också försökt att titta på vilken faktor som har störst betydelse vid de olika beräkningarna. Här har vi funnit att den enskilda faktor som främst avgör valet mellan privatbil och tjänstebil är värdeminskningen på bilen.

Alla som köpt en ny bil vet hur mycket bilen minskar i värde under de två-tre första åren. Utgångspunkten är naturligtvis att värdeminskningen uppgår till samma belopp oavsett om man köper bilen privat eller genom företaget. Skillnaden blir att företaget får avdrag för värdeminskningen, medan privatpersonen inte har rätt till något avdrag, utan det blir en privat levnadskostnad.

Förmån av drivmedel

Om det i bilförmånen ingår drivmedel ska denna förmån också beskattas, och den ska beräknas till drivmedlets marknadsvärde multiplicerat med 1,2 avseende den privata körningen.        Motiveringen till att beloppet ska multipliceras med 1,2, dvs till ett övervärde på 20 procent, är att det ska vara förmånligare för förmånstagaren att själv betala drivmedlet. Därmed har man även ett incitament att köra färre mil privat.

Det bästa alternativet enligt våra beräkningar är att företaget betalar drivmedlet för tjänstemilen och att förmånstagaren betalar drivmedlet för den privata körningen.

Det som är viktigt att påpeka i detta sammanhang är att i de fall företaget betalar drivmedel, finns det en presumtion att den anställde också haft en drivmedelsförmån (se bland annat RÅ 2010 ref. 30). Det innebär att det är privatpersonen som har bevisbördan när det gäller att visa att man betalat för den privata körningen.

Sammanfattning:
  • Tjänstebil är att föredra i de allra flesta fall.
  • Ju dyrare bil man har och ju mer man kör privat, desto större blir ”vinsten” med att ha tjänstebil.
  • Det bästa alternativet är att före­taget betalar drivmedlet för tjänstemilen och att förmånstagaren ­betalar drivmedlet för den privata körningen.

Källa: BL Information, Annika Hugg

 

Vill du veta mer om Account on Us? Läs bla kundreferenser på vår hemsida bokföring i Stockholm

Följ oss gärna på LinkedIn http://www.linkedin.com/company/account-on-us-ab och Facebook https://www.facebook.com/AccountOnUs

Delta i debatten, skicka frågor och få tips och nyhetsuppdateringar!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.