Årsredovisning

Årsredovisningen är en beskrivning över verksamheten och innehåller många siffror och fakta

Årsredovisningen är en offentlig handling som ska vara Bolagsverket tillhanda 6 månader efter räkenskapsårets slut. Den visar hur verksamheten gått och utvecklats under de föregående åren. På redovisningsområdet sker löpande stora förändringar och det är viktigt att redovisningen både är korrekt utförd under året och att årsredovisningen följer de formkrav som finns i bokföringslagen och årsredovisningslagen.
Som auktoriserade redovisningskonsulter har vi även möjlighet att lämna bokslutsrapport.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande