Deklaration

Inkomstdeklaration för företag och företagare – vi sköter det åt dig!

När bokslutet och årsredovisningen är klara sammanställs uppgifterna i en inkomstdeklaration som skickas till Skatteverket, på deras pappersblankett eller elektroniskt av oss i egenskap av deklarationsombud.

För juridiska personer (aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser samt ekonomiska och ideella föreningar) är det räkenskapsåret som styr när företagets inkomstdeklaration ska lämnas. Inlämningen ska ske vid en av fyra fastställda deklarationstidpunkter.

Skatteverket skickar ut inkomstdeklarationen

Bokslut I mitten av
31 jan–30 april september
31 maj–30 juni september
31 juli–31 aug oktober
30 sept–31 dec februari

Sista dag att lämna in inkomstdeklarationen

Bokslut På Papper Elektroniskt
30 sept–31 dec 1 juli 1 augusti
31 jan–30 april 1 november 1 december
31 maj–30 juni 15 december 15 januari
31 juli–31 aug 1 mars 1 april

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande