Vi återkommer till vikten av mål i sitt företagande, det gäller inte minst möjligheten att planera ditt löneuttag och skatta mindre

Eget företag innebär inte bara frihet att välja vad man vill jobba med. Även lönen är en fråga du kan styra över själv, i viss mån även hur mycket skatt du ska betala. Hur höga skatterna ska vara på olika inkomster är inget du kan påverka. Däremot är det du som bestämmer vilka inkomster du ska ta ut från ditt företag. Du kan med andra ord påverka din skatt om du har en bra plan för det.

Planera för vinsten

Den som har ett eget företag som går med vinst behöver inte ta ut allt som lön. Det finns möjlighet att spara delar av vinsterna, obeskattade eller lägre beskattade, till kommande år, för att på så sätt jämna ut ojämna inkomster. Förutom uttag via lön finns det även möjlighet att ta ut vinster som utdelning, pension eller genom försäljning eller likvidering av företaget.

Vilka alternativ som är bäst i ett enskilt fall är ofta individuellt och beror på många olika saker och förutsättningar. Ta hjälp av din redovisningsbyrå eller annan rådgivare i skattefrågor för att få hjälp utifrån just dina förutsättningar.

Planera din lön

Det går sällan att göra så mycket alternativa uttag om du inte tar ut någon lön, men genom att anpassa nivån på löneuttagen går det att optimera möjligheterna och minimera skatten. Löneskatten är ju som bekant progressiv i flera nivåer där du får betala en större andel i skatt desto mer du tar ut i lön.

Optimaltimera genom att ta ut lön upp till en brytpunkt utan att passera den, men jobbskatteavdraget påverkar också så att minimal inkomstskatt betalas vid en årsinkomst på cirka 443 300 kronor vilket motsvarar en månadslön på 36 940 kronor.

Ta vara på pensionsförmånerna

Att hålla ner löneuttaget för att minimera skatten kan straffa sig längre fram då din pension kan bli lidande, eller om du blir sjuk. Både pension och sjukpenning grundar sig på den lön du tar ut, en låg lön ger både låg pension och låg sjukersättning.

Men det finns även en övre gräns för när pensionsförmåner och sjukpenning bara blir skatt. Löneuttag över 435 750 kronor i årsinkomst bättrar inte längre på pensionen och den sjukpenninggrundande inkomsten har ett tak på 333 750 kronor. Taket för föräldrapenning är 445 000 kronor.

Optimera och kombinera löneuttag med andra vinstuttag

Planera, i god tid, för en för dig anpassad nivå på löneuttaget och kombinera detta på bästa sätt med övriga möjliga vinstuttag och lågt beskattade sätt att spara vinster i företaget. Detta är förstås ingen enkel uppgift, vare sig att känna till eller att ta vara på alla möjligheter. Men det finns god hjälp att få – både och från kunniga redovisningsbyråer, revisorer.

 

Et sätt att hålla dig uppdaterad kan vara att prenumerera på vårt nyhetsbrev som kommer 10 ggr per år.

 

Planera din lön och minska skatten

Planera din lön och skatta mindre

Leave a Reply

Your email address will not be published.